Greek English (United Kingdom) Bulgarian (Български) Italian - Italy Македонски (Macedonian) Română (România) Russian (CIS) Albanian-AL Serbian (Latin) Turkish (Turkiye)          
Preduzeće

Preduzeće MEDICAL MARKET je osnovano 2000. godine sa sedištem u Solunu i ima za cilj da svetu medicine ponudi poslednja tehnološka dostignuća iz oblasti kardiologije proizvedena od najpoznatijih i najpriznatijih svetskih firmi.


Osnivač preduzeća je započeo svoju karijeru 1992. godine kao tehnolog – radiolog i radio je sa uspehom u nekoliko najvećih hemodinamičkih labaratorija u zemlji. Ljubav prema poslu, znanje i iskustvo iz oblasti dijagnostičke i interventne kardiologije, naveli su ga da počne da se bavi nabavkom kardiološkog potrošnog materijala i implantanata.


Danas, preduzeće uvozi i distribuira, kao ekskluzivni predstavnik, jednu veliku gamu specijalizovanih i pionirskih proizvoda, odabranih tako da imaju odličan kvalitet i da u potpunosti zadovoljavaju potrebe klijenata.


MEDICAL MARKET primenjuje Sistem Menadžmenta Kvaliteta ISO 9001, funkcioniše u saglasnosti sa zahtevima Ministarsva zdravlja (ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/3148/2004) i svi njegovi proizvodi poseduju CE oznaku.