Greek English (United Kingdom) Bulgarian (Български) Italian - Italy Македонски (Macedonian) Română (România) Russian (CIS) Albanian-AL Serbian (Latin) Turkish (Turkiye)          
Претпријатие

Претпријатието MEDICAL MARKET основано е 2000та година со седиште во Солун, и има за цел на светот на медицината да му ги понуди последните технолошки достигнувања од областа на кардиологијата произведени од најпознатите и најпризнаените светски фирми.

Основачот на претпријатието ја започнал својата кариера во 1992 година како технолог-радиолог и работел со успех во неколку најголеми хемодинамички лаборатории во земјата. Љубовта кон работата, знаењето и искуството од областа на дијагностичката и интервентната кардиологија, го наведоа да започне да се занимава со набавка на кардиолошки потрошен материјал и имплантанти.

Денес, претпријатието увезува и дистрибуира, како ексклузивен претставник, голем број на специјализирани и пионерски производи, одбрани така да имаат одличен квалитет и во потполност да ги задоволуваат потребите на клиентот.

MEDICAL MARKET го применува Системот за управување со квалитетот ISO 9001, финкционира во согласност со барањата на Министерството за здравство (Фе8ф/У.а. ящъ/3148/2004) и сите негови производи поседуваат CE ознака.